Kattklubbar i samarbete

I samarbetet NFCO finns fyra fristående kattklubbar. Alla frågor kring stamnamn, avel och så vidare hanteras av varje klubb för sig. Kontaktuppgifter finns på respektive hemsida, se länk nedan.

Kattklubbar som ingår i samarbetet NFCO

Happy Cat Club

HCC

Föreningen Hallandskatten

FHK

Oslo Rasekattklubb

ORKK

Stjärnkattens Raskattförening

Stjärnkatten