Nordic Free Cat Organisations

Välkommen till NFCO - Nordic Free Cat Organisations

En form för samarbete mellan nordiska klubbar

NFCO är ett samarbete mellan fristående kattklubbar i Norden. Inom NFCO samarbetar vi till exempel kring utställningar, har ett gemensamt stamnamnsregister och regler kring avel/uppfödning. NFCO är alltså inte ett kattförbund.

NFCO är medlem i Global Feline Alliance.